POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de Privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtinguts en el Lloc web, no sent aplicable per a aquella informació recaptada per tercers en altres pàgines web, fins i tot si aquestes es troben enllaçades pel Lloc web.

Saikavi.com ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable Del Tractament De Les seves Dades Personals

Responsable: Jordi Surinyac González

Nom comercial: Saikavi

CIF:  38080282X

Adreça: Calle Francesc Barceló i Caymaris, 23B 2C, 07760 Ciutadella de Menorca

Correu electrònic: info@saikavi.com

Finalitat del tractament de les seves dades personals.

Saikavi.com tractarà la informació facilitada per les persones interessades amb la finalitat de respondre a les consultes que rebi través del formulari de contacte.

Saikavi.com  recaptarà les Dades de Caràcter Personal dels Usuaris, a través de formularis en línia, via Internet. Les Dades de Caràcter Personal recaptats, en funció de cada cas podran ser, entre altres: nom, cognoms, data de naixement, adreça postal, correu electrònic i telèfon.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil.

En Concret, Les Dades Recollides S'Utilitzaran Per a:

Respondre als requeriments d'informació dels usuaris. Per exemple, si l'usuari deixa la seva informació personal en algun dels formularis de contacte, podrem utilitzar aquestes dades per a respondre a la seva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que pugui tenir relatives a la informació inclosa en el Lloc web, els serveis que es presten a través del Lloc web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos en el Lloc web, així com qualssevol altres consultes que pugui tenir.

Garantir el compliment de les condicions d'ús i la llei aplicable. Això pot incloure desenvolupament d'eines i algorismes que ajuden aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

Les seves dades personals podran ser tractats posteriorment amb la finalitat de realitzar estadístiques i accions comercials puntuals.

En cap cas aquesta web cedirà les dades personals dels seus usuaris a tercers sense informar-los prèviament i requerir el seu consentiment.

No és necessari que faciliti cap dada de caràcter personal per a la navegació per aquesta web.

Temps De Conservació De Les seves Dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant: 10 anys per a mantenir un històric de consultes i contactes.

El temps de conservació de dades dels subscriptors estarà supeditat a la baixa voluntari de l'usuari.

Legitimació Per al Tractament De Les seves Dades

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per a contactar en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

Destinataris Als qui Es Comunicaran Les Dades

Les dades es comunicaran a les següents empreses per a presten serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, Saikavi.com comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat.

Hosting: Raiola Networks

Plataforma d'enviament de butlletins i informació: MailChimp

Drets De l'Usuari En Facilitar Les seves Dades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Saikavi.com s'estan tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves  dades.

Saikavi.com deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets per correu electrònic a : info@saikavi.com

Com S'Obtenen Les Dades En Aquesta Web

Les dades personals recopilades en Saikavi.com procedeixen de:

1)  Formulari de contacte: Existeix un formulari de contacte per a consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s'utilitzarà l'adreça de correu electrònic o el telèfon facilitat per a respondre a les mateixes i enviar la informació que l'usuari requereixi a través de la web.

2)  Formulari de sol·licitud sanación a distància: Existeix un formulari de sol·licitud sanación a distància. En aquest cas s'utilitzarà l'adreça de correu electrònic per a contactar amb l'interessat i enviar la informació que l'usuari requereixi a través de la web.

3)  Formulari de compra del llibre-manual: Existeix un formulari per a la compra online del llibre-manual. En aquest cas s'utilitzarà l'adreça postal per a l'enviament material del llibre-manual, i el correu electrònic o el telèfon facilitat per a contactar amb el comprador en cas que fos necessari per a dur a terme la transacció correctament.

4) Formulari de descàrrega gratuïta del llibre-manual: Hi ha un formulari per a la descàrrega gratuïta del llibre-manual. En aquest cas s'utilitzarà el correu electrònic per a l'enviament d'un enllaç, a través de la plataforma Mailchimp, per poder descarregar la mostra en PDF del material.

5) Cookies: Quan l'usuari es registra o navega en aquesta web, s'emmagatzemen “cookies”, L'usuari pot consultar en qualsevol moment la política de cookies per a ampliar informació sobre l'ús de cookies i com desactivarlas.el origen detallat de les dades és: origen detallat de les dades al qual es pot accedir a través de: https://www.saikavi.com/ca/legal/cookies

Les categories de dades que es tracten són: Dades identificatives, concretament, nom i cognoms,  telèfon de contacte, correu electrònic, adreça postal i data de naixement.

No es tracten categories de dades especialment protegides

Exactitud I Veracitat De les Dades

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a través dels diferents formularis són veraços, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació d'aquests. Igualment, l'Usuari garanteix que tota la informació facilitada correspon amb la seva situació real, que està posada al dia i és exacta. A més l'Usuari s'obliga a mantenir en tot moment les seves dades actualitzades, sent l'únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a Jordi Surinyac González  titular de la web  Saikavi.com

Canvis En La Present Política De Privacitat

Saikavi.com es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el Prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus Comercials

D'acord amb la LSSICE, Saikavi.com no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari, en algunes ocasions, pot remetre promocions i ofertes puntuals pròpies, només en els casos en els quals compti amb l'autorització dels destinataris.